"Zorgeloos Verzekerd"

"Vertrouwd dichtbij"

 

"Onafhankelijk advies"

"Maatschappelijk betrokken"

Voor uw werknemers

Employee benefits

Letterlijk vertaald staat 'employee benefits' voor 'voordelen voor de werknemer'. Het geheel aan voorzieningen dat u als ondernemer ter beschikking stelt aan uw medewerkers. Voor u als werkgever interessant, omdat het een motiverende werking heeft op uw werknemers. Wij adviseren u graag over een pakket dat het beste past bij u en uw medewerkers.


Ziekteverzuimverzekering

Als één van uw medewerkers ziek wordt, bent u als ondernemer wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Het gaat in dat geval om 70 procent van het loon, maar in een eventuele verplichte CAO kan een hoger percentage zijn bepaald. Dit komt bovenop de kosten voor het inhuren van een vervanger. Ook moet u zich als werkgever inspannen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen.


Een verzuimverzekering vergoedt (een gedeelte van) het loon dat u moet doorbetalen bij ziekte en biedt vaak dienstverlening bij het voorkomen en terugdringen van verzuim. Als een arbodienst is opgenomen in het verzekeringspakket, dan kan die in samenwerking een zieke werknemer vanaf de eerste verzuimdag begeleiden.


Eigenrisicodrager WGA Vast en WGA Flex

Als werkgever kunt u te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Tegen dit risico kunt u zich verzekeren bij UWV. U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te zijn. Bij eigenrisicodragen betaalt u zelf de uitkeringen en de kosten van de re-integratie. U kunt kiezen: u draagt het financiële risico zelf, of u verzekert zich (deels) hiervoor.


Meer informatie of een afspraak maken?

Neem dan contact met ons op. Onze specialisten adviseren u graag!