"Zorgeloos Verzekerd"

"Vertrouwd dichtbij"

 

"Onafhankelijk advies"

"Maatschappelijk betrokken"

Huiseigenaren en huurders: check WOZ-waarde

10 maart 2016

Huiseigenaren ontvangen het in januari of februari: de WOZ-beschikking. Gemeenten stellen elk jaar de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) vast. De WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van meerdere belastingen en heffingen die u moet betalen. Denk hierbij aan onroerendezaakbelasting, inkomstenbelasting, eigenwoningforfait, waterschapsbelasting en rioolheffing. Met andere woorden: met een lagere WOZ-waarde betaalt u minder belasting.

Ook voor huurwoningen

Huurders krijgen vanaf 1 januari 2016 ook een WOZ-beschikking in de bus. Per 1 oktober 2015 is het Woningwaarderingsstelsel gewijzigd. In het nieuwe stelsel heeft de WOZ-waarde invloed op de huurprijs voor huurwoningen. De Waarderingskamer (toezichthouder Wet WOZ): “Veel huurders van woningen in 2016 hebben weer een formeel belang bij de WOZ-waarde van hun woning. Immers in 2016 kan de jaarlijkse huurverhoging beïnvloed worden door de maximaal redelijke huurprijs die direct samenhangt met de WOZ-waarde.”


Klopt uw WOZ-waarde?

Het is niet vanzelfsprekend dat de vastgestelde WOZ-waarde klopt. Want geen enkele woning is precies hetzelfde. Het loont dus de moeite om te checken of uw gemeente de WOZ-waarde van uw (huur)huis juist heeft berekend. Blijkt de WOZ-waarde te hoog, dan kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Hoe u dit doet, kunt u lezen in de bijsluiter bij de WOZ-beschikking. Meer informatie kunt u opvragen bij uw gemeente.Terug naar nieuwsoverzicht